jonteg01

ALLIGATOR BIOSCIENCE UPPGÅNG

Lång
OMXSTO:ATORX   ALLIGATOR BIOSCIENCE AB
Potentiell uppgång för Alligator Bioscience? Tycker RSI ser rätt lovande ut. Vad tror ni? Tjur eller björn?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.