trevorf

Atrium Ljungberg B, Ökad Volym och över Molnet

Lång
OMXSTO:ATRLJ_B   ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B
Bra edge för en lång, Entry 148.40, T1 153, SL 145.88.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.