iamyasink

ATTENDO

iamyasink Premium Uppdaterad   
OMXSTO:ATT   ATTENDO AB
Tagit in attendo på bevakning här på intressant nivå. En aktie som inte har återhämtat sig riktigt som man önskat sig .
Tekniskt så har vi gjort en dubbelbotten med potentiell uppgång. Har ej tagit position ännu men setup som jag önskar se i denna är att vi får en kortsiktig EMA kors där jag vill se att EMA 20 korsar EMA 50 underifrån.
Vi kan även se att EMA 100 agerat motstånd. Senaste rapporten var över förväntan och med covid oron runt och det nya viruset omicron så är jag försiktig här.

För långsiktig swing vill jag se att vi bryter 56kr.

OSCILLATORER:
RSI - positiv divergence.
MACD - forsatt negativ.
Volym - ej lockande.
CMF - positiv.
Kommentera:
Har ej tagit position än, avvaktar på bekräftelse.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.