FX_IDC:AUDEUR   AUSTRALIAN DOLLAR / EURO
AudEur dragit iväg genom trend- och motståndslinje. Får väl bli stödlinje nu.