OANDA:AUDJPY   Australiensisk dollar/Japansk yen
Enligt KTP:s regler hos Patterntrading.se utbildningen. Det som jag har ritat en Fibonacci Retracement och två Expansion där den matchar alla tre varandra i en nivå. Därmed en kanal.

Med tanke på så har den fått flera motstånd på dagsljus samt Bearish engulfing. Då tyder den väldigt starkt säljsignal.
Håller tummen för den ska gå som nedtrend.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.