Henrik-PatternTrading

AUDUSD, 4h, möjligt Bat mönster

Kort
FX:AUDUSD   Australiensisk dollar/USA-dollar
På daglig tidsupplösning har vi en nedåtgående trend varför vi vid ett entry kan använda oss av utökade prismål.
Personligen brukar jag använda 3 positioner i dessa fall där jag sätter prismål 1 och 2 vid 38.2 respektive 61.8%.
Den tredje positionen trailar jag på lämpligt sätt utifrån struktur eller ex. ATR - beroende på hur prisrörelsen ser ut på vägen ner.

Invänta bekräftelse efter att PRZ har testats.

Se till att hantera din risk och ditt kapital på ett förnuftigt sätt.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.