DawBors

Auriant Mining

Lång
OMXSTO:AUR   AURIANT MINING AB
Target 8,50 kr - 9,00 kr. På väg mot våg 5 enligt elliots vågteori
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.