GenereraDeg

Axfood våg 5

Lång
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Axfood har rekylerat ner 78,6% av våg 3 och visar fortsatt styrka då R2-pivot håller.

Förväntar mig att våg 4 avslutas nästa vecka för ett finalrally mot våg 5 innan april optionslösen.

Position: 280 13/4 calls

Vad tror ni?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.