trevorf

Mer nedsida för Axfood ?

Kort
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Negativ OBV och under Molnet, bra läge att gå kort vid negativ börsklimat. SL 178, T1 166
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.