OlleW

Utbrott mot tidigare topp?

Lång
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Vad tror ni?
Tydligt utbrott ur den fallande kilen och stöd från MA200 för att så småningom testa gammal topp?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.