GenereraDeg

Axfood våg B

Kort
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Den 27/3 såg det ut som att vi skulle röra oss mot ATH på 340 men då uppgången varit spikrak utan pullbacks har jag ändrat min bedömning om att vi inte är i våg 5 utan att våg 5 avslutades på ATH i april och att vi istället avslutat våg B och en pullback är på ingång.

Siktar på att vi ska under 300 tills nästa vecka.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.