jan9011

Axfood

Kort
OMXSTO:AXFO   AXFOOD AB
Axfood och mina tankar om denna. Nuvarande HS kommer inte att fungera. En ny HS kommar att skapas med nacklinjen där grön linje nu ligger och en AB-CD formation skapas också, Hö skuldra blir (?) högre än dagens.
Tror att kraft ska hämtas från 178-174 för att göra attacken mot 200.

Kommentarer