jan9011

american Express

Kort
NYSE:AXP   American Express Company
American Express har lagt sig i en fallande kanal och inväntar test av nedre rektangel

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.