jan9011

American Express

Kort
jan9011 Uppdaterad   
NYSE:AXP   American Express Company
American Express vid kanaltak.
Kommentera: Få se om trendlinjen i OBV håller.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.