TraderByChance

AVANZA BANK | Rekyl våg 4a.

Kort
OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Tror vi kan se en rekyl i Avanza just nu.
Vi har haft en väldigt fin uppgång och den kan behöva kylas av en del.
Tror vi kan komma ner till runt 200kr. Men det kan vara en längre rekyl som väntar så tidsuppskattningen är svår. Inte helt ovanligt att rekylen är dubbelt så lång som impulsen i tid.

Efter en rekyl tror jag på en våg 5 där vi kan slå nya rekord för Avanza Bank

Happy trading
Kommentera: Stark uppgång. Tror att vi får flytta toppen av våg 3 här. Tror vi kan behöva en rekyl snart som ska bli våg 4a. Synd att man inte kan rita i grafen här. Kanske lägger upp en ny analys på denna.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.