Fugista

TA Avanza bank holding (4h) Avslutad rekylvåg C

Lång
OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Vi kan se att vi gick en kort bit under trendgolvet men studsade perfekt på SMA200. Vi bevittnade även låga RSI värden där (cirka 30). Efter studsen på SMA200 bröt vi både trendtaket (gamla trendgolvet & numera ett grendgolv igen ). Nu när vi ligger bra över EMA25 kan vi klart bevittna att ur ett elliot wave perspektiv så har vi avslutad rekylvåg C och ska bilda en 12345 uppåt. Tror på väldigt kortsiktig nedgång. Kanske att impulsvåg 1 är avslutad och att vi ska ned och testa trendgolvet igen och göra klart rekylvåg 2. Eller fortsätta på impulsvåg 1.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.