Investoz

Azelio - inne i en negativ trend

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:AZELIO   None
Det går inte att blunda för hur Azelios utveckling har varit sedan december 2019 fram till januari 2021.
Med en utveckling på närmare 525 % på lite mer än ett år, har de varit bäst i klassen av alla de gröna svenska energibolagen under denna period på att ge en god avkastning till sina aktieägare.
Men, sedan januari har de allra flesta gröna energibolag tappat kraftigt, och Azelio hör inte till undantaget.

Efter toppnoteringen i början på januari har det varit en väldig skakig resa för aktieägarna, i synnerhet för de nytillkomna. Det råder ingen tvekan om att många som missade denna uppgång, såg nu sin chans att komma in i slutet på januari när aktien tappade mer än 30 % under 3 veckor. FOMO som rådde kring jul attraherade många in i aktievärlden på en och samma gång, vilket skickade bl a Azelio upp till en ny toppnotering i mitten på februari. Liknande beteende och uppgångar finnes i många aktier under just denna period.

Sedan mitten på februari har volymen inlett en negativ utveckling och aktien sjunkit till lägre nivåer. Trenden ser ut att hålla i sig och Azelio kommer sannolikt att falla ytterligare.
Den senaste stödlinjen som bildades vid 47-48 är tunn och kommer brytas redan denna vecka, enligt min mening.

Säljvolymen var idag 11% högre än genomsnittet för den senaste månaden och oro och rädsla råder vilket ökar sannolikheten för att stödlinjen bryts. Jag förväntar mig att veckans stängning sker mellan 44.2 kr - 46.6 kr .
Den negativa trenden bekräftades i början på april när kursen föll under POC(för perioden januari 2021 fram till idag) med 32 % högre volym än genomsnittet och är nu i full rullning. Jag tror att nya bottennoteringar kommer under sommaren, perioden juni-augusti och kan ge fina möjligheter till köp kring 35 kr . Det finns goda chanser till att kursen eldas på igen till nuvarande POC kring 56 kr , vilket i så fall kan ge en ca 60 % vinst eller mer, för den med kortare tidshorisont.

==================================================== ==================================================== ====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
==================================================== ==================================================== ====================================================
Kommentera:
Azelio är nu både tidsmässigt och prismässigt vid punkten D av marknadsmönstret. Vilket nu i efterhand ändå får anse som en lyckad analys.

Azelio har under förra veckan, erhållit en villkorad order från Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lagringssystem för förnybar energi, TES.POD®. Ordern har ett värde på ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.

Den stora nedgången sedan februari i år inom grön energi, har skapat en stor frustration bland investerare, paradoxalt nog mitt i en klimatkris. Det är förhoppnings-bolagen som har drabbats värst, där Azelio är ett utav de.

Jag tror att Azelio har sin bottenformation där den befinner sig idag och min analys från i våras förblir oförändrad.
Trade stängt manuellt:
Dagens industri granskning angående Azelios orderböcker som gapar tomma och frågetecken kring motparter, skakade om aktieägarna igår och aktien öppnade med ett stort gap ner. Handeln är nu manuellt stängt, men nya positioner mellan 19-24 är högst gynnsamma i dagsläget.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.