TraderByChance

AZELIO | Intressant läge vid kanaltak

Lång
TraderByChance Pro Uppdaterad   
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Tycker Azelio ska in på allas bevakningslistor nu.
Den ser riktigt intressant ut med en C-våg som träffat boxen och rör sig i kanaltaket.
Får vi ett utbryt och sedan ett återtest kommer jag fylla på rejält.
Kommentera:
Ser ut att bryta ut bra. Över 32kr så är vi tok-bull

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.