TraderByChance

AZELIO 1H mot ATH - Elliot analys

Lång
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Jag tror vi är klara med ABC för Azelio nu. Den skapar en fin bull-flagga här och jag tror resan mot ett nytt ATH är på G.

Jag letar ställen att fylla på mitt innehav.
Handel aktiv: Brutit ur den stora flaggan. Och skapar nu en liten bullflagga. Tror vi har fin uppgång på G

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.