Luspank

Azelio

Lång
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Tar en post efter RSI larm, eventuell SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.