hungryProfile39934

vad händer azelio

Lång
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
både rsi och och elliott wave ger köpläge. vet inte hur det ser ut kortsiktigt. ifall kursen stannar inom ramarna, så ser vi volatilitet vid ungefär 20:e juni. det finns inte heller så mycket tekniskt att ge om ett bolag som inte har produkter på marknaden ännu, utan det väntar tills q3. vd intervjun såg bra ut, många sammarbeten och ledande inom deras område. återstår bara att se.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.