Luspank

Astra Zeneca

Lång
OMXSTO:AZN   ASTRAZENECA PLC
Tar en position i AZN på dessa nivåer, SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.