NYSE:BABA   Alibaba Group Holdings Ltd.
Tar en position till mig en en till ena barnet. ev SL om vi får en stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.