NYSE:BABA   Alibaba Group Holdings Ltd.
Bearish symmetrisk triangel har formerats. Primärt 108 USD. Bryter vi den nedåt ser vi 87 USD som nästa stöd. Alltså viktigt att bevaka vändning i blå zon för att väg 1 ska kunna uppfyllas. Annars ser vi väg 2
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.