NYSE:BABA   Alibaba Group Holdings Ltd.
Bearish symmetrisk triangel har formerats. Primärt 108 USD. Bryter vi den nedåt ser vi 87 USD som nästa stöd. Alltså viktigt att bevaka vändning i blå zon för att väg 1 ska kunna uppfyllas. Annars ser vi väg 2
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.