kulturdesken

Lång BABA om vi bryter upp

Lång
kulturdesken Uppdaterad   
NYSE:BABA   Alibaba Group Holdings Ltd.
Inom en eller några dagar kan vi få ett nytt läge att gå lång.

I grafen finns markeringar där det varit läge att gå kort och lång BABA de senaste månaderna.
BABA är rätt enkel att handla då den beter sig exakt som man kan förvänta sig. Mer om det under rubriken enkel att handla.

Pratbubblorna är idéer publicerade på twitter en tid innan själva handeln blir aktuell och pilarna markerar själva platserna för handel kort och långt.

Gå lång
I grafen till vänster ser vi tidigare områden där aktien har studsat upp och där har vi mer än 4 ställen varav en är nyligen. Ju fler tillfällen ju starkare stöd får vi här. Jag brukar tänka att det är ett område snarare än en linje. Men som ni ser i grafen har jag också lagt en linje på 140 pga att det är en jämn siffra. Jag letar efter "confluence" i setupen, dvs minst två saker som sammanträffar. Här har vi tidigare stödområdet samt en jämn siffra.

Jag vill gå lång om priset bryter upp över tidigare candle vid 145,23 och öka om vi bryter upp över 148,75. Min första target är fallande 20-dagars som just nu är runt 160. Men i och med att vi nu kan få en dubbelbotten så kan det vara värt att hålla en del för en längre rörelse. Ev kan man sälja lite om den börjar faila vid eller efter passage av 20-dagars och sen köpa tillbaka om den börjar curla uppåt igen.

Gå kort (tidigare)
Jag har markerat i grafen med röda pilar där man har kunnat gå kort. Textboken är att gå kort en aktie som visar svaghet när den studsar upp mot 20-dagars och sedan bryter ned igen. Vi ser i ena fallet att den faktiskt går hela vägen upp till 100-dagars och sen fallerar och bryter ned och sen faller genom 20-dagars på vägen ner. Där hade man kunnat handla kort vid 100-dagars också. Jag gillar 100-dagars som balanslinje och det kan vara en bra plats att gå kort men att gå kort vid 20-dagars är enklare och mer frekvent som trade setup.

Short ratio
I torsdags såg vi en mycket hög totalvolym samt högre beräknad short volume och högre short volume ratio. I fredags hade volymen och den beräknade short volume minskat. Detta sker alltså i samband med att vi träffar 140. Så man tror här alltså att kortningsvolymen minskat drastiskt vilket skulle kunna tala för att vi ska upp härifrån inom kort tid.

Enkel att handla
Saken är den att BABA-grafen är rätt enkel att trada då den har betett sig exakt som man kan förvänta sig.
Dvs den gör det som proffsen förväntar sig.

Hög likviditet: dessutom finns det gott om warrants och optioner och hög likviditet i aktien vilket gör att det är rätt tacksamt för mer avancerade traders att handla den. Detta hänger ihop med punkten ovan.

En brasklapp: traders med låg erfarenhet av att handla warrants bör inte använda mer än leksummor då då det är för krångligt och för svårt med den ökade hedgen och komplexiteten.
Kommentera:
Priset har fortsatt och falla men traden kan fortfarande aktualiseras. Däremot så behöver nya prispunkter väljas. Vi vill se att priset curlar upp över tidigare candles och konfirmerar. Det går att pyramida in här relativt snabbt för varje konfirmation. Target är fortfarande falland 20-dagars i första hand.
Handel aktiv:
BABA börjar funka. Har köpt warrants med 3x häv. Byter dessa mot vanliga aktier efter ett tag.

Ska försöka hålla er uppdaterade.