SMARTBMONEY

Mycket intressanta här. I BAC kan vi se en våg.

Kort
NYSE:BAC   Bank of America
Känns som vi kan långa där med en riktigt god RR