SUPERINVESTIL18

-10% Bahnhof

Kort
NGM:BAHN.B   BAHNHOF B
Mycket som är bearish just nu. Även denna är säljarna starka. Tror vi ser 31-32 kr inom kort. I fredagens candle kan vi avläsa prisavslag (Price rejections) på nivåer ovanför 34 kr ... starka sådana. Därför tror jag vi ska ner .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.