SUPERINVESTIL18

-10% Bahnhof

Kort
NGM:BAHN.B   None
Mycket som är bearish just nu. Även denna är säljarna starka. Tror vi ser 31-32 kr inom kort. I fredagens candle kan vi avläsa prisavslag (Price rejections) på nivåer ovanför 34 kr... starka sådana. Därför tror jag vi ska ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.