Borgenstierna

Stark köpsignal hos balder

Lång
OMXSTO:BALD_B   FASTIGHETS AB BALDER SER. B
Se graf
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.