OMXSTO:BALD_B   FASTIGHETS AB BALDER SER. B
Detta ser us som en sista avgörande våg ned och den ska absolut fångas med dubbla händer. Håller vi koll på hur sista vågen är explosiv eller seg

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.