Investoz

BAYN EUROPE

Kort
OMXSTO:BAYN   None
Vilken fantastisk uppgång Bayn Europe har bjudit på från mitten av mars fram tills nu!
Uppvärderingen var oundviklig, med förvärv av Pändy foods och Tweek samtidigt som man har tecknat flera viktiga avtal så har Bayn Europe verkligen visat stora ambitioner för att bli ett världsledande food-tech bolag med sin unika produkt.

Om man lägger åt sidan allt det positiva som hänt den senaste tiden och tittar i grafen, så befinner sig kursen just nu upp i "himlen". På måndag så blir det sannolikt en ny toppnotering och jag tror att den absoluta "toppen" för denna uppgång kommer vara kring 10,50. Vill man sälja toppen, så är tidigt måndag morgon rätt tillfälle. Stor risk för nedgång redan samma dag och hög volatilitet kommer prägla aktien resten veckan.

Om man investerar i Bayn Europe på längre sikt så tror jag aktien kommer att stå kring 17 kr inom kommande år.
För den kortsiktige som har en investeringshorisont på mindre än 1 år, så är detta ett utmärkt sälj och invänta en ny position.

Säljsignal: Ja, på måndag förmiddag, första timmen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.