Vhem

Bayn Cup&Handle Daily - Tidigare bild från Weekly

OMXSTO:BAYN   None
Se dailygrafen här från min tidigare idé med weeklygrafen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.