OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Tesen kvarstår oljan har demand vilket innebär momentum. Jag tror fortfarande oljan skall upp från dessa nivåer. 2 veckors grafen ser intressant ut för en lång pos.

Kikar man in lägre tidsram så kan vi se en mindre nedgång innan fortsatt uppgång. Om oljan får en ny lägsta så kommer sannolikheten vara stor att vi möter stödområdet vid 70$.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.