OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Ser att vi bildat en dubbeltopp formation som blir intressant att fånga för en fortsatt nedgång.
Finns ett större stödområde längre ner (ritat ut)
Bevakas!

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.