kulturdesken

Shipping and Bulk dry index

Lång
INDEX:BDI   BALTIC DRY INDEX
Bulk dry index passerade basen på "koppen"och vi kunde därmed se ett förväntat scenario, med mer explosiv rörelse, utspela sig.

Vi har ett par högre toppar om vi kollar till vänster i grafen: en dubbeltopp 2004 och en dubbeltopp 2007-2008.
Det ser ut att ta ca 1-1,5 år att öka utbudet så jag tänker att ett liknande scenario skulle kunna utspela sig kommande period/cykel.

Den som lever får se. Jag följer intresserat och noterar relativ styrka i hela sektorn och på Norsk börs som helhet.
Oljan är ju också på väg upp och det stödjer shipping-caset ytterligare.

(English: Bulk dry index moved past cup base and therefore we could expect an even more explosive movement initially. Look to the left and we see higher tops in 2004 and 2007-2008).)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.