NYSE:BEP   Brookfield Renewable Partners L.P
Brookfield Renewables och lite tankar om den. Ev. kan man haka på från gröna linjer och hänga med uppåt. Inga svansar på 4h candlar borde betyda att säljare inte ännu kommit in och visat intresse? Men om det börjar bli svansar upptill/ doji kan det vara dags att gå ur.

Marcus Hernhag: Hej! Reala tillgångar i form av Brookfield Infrastructure, Brookfield Renewables samt SCA , miljövänlig industri i form av Alfa Laval, bred hälsovård med Johnson&Johnson. Det är fem bolag där alla har en historik av stabila utdelningar och en verksamhet som lär klara kriser.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.