OMXSTO:BETS_B   BETSSON AB SER. B
Betsson : bara röda volymstaplar sticker ovanför fallande trendlinje på volym = inga starka köpare inne. Ska den ner till 66:- nivå?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.