inboxmover

Lockande att gå kort i Betson

Kort
OMXSTO:BETS_B   BETSSON AB SER. B
Hej.

Betson har haft en fantastiskt fin uppgång den senaste tiden.
Nu har jag fått säljsignal för att eventuellt gå kort.

// MVH

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.