GenereraDeg

Betsson bullflag

Lång
OMXSTO:BETS_B   BETSSON AB SER. B
1. Breakout efter lång nedåttrend
2. Gapfill
3. Bullflag inom det kurvade stödet, redo för reversal
4. Bullish divergence

59C 13/4 exp

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.