SMARTBMONEY

Betsson a-b-c rörelse ner

Kort
OMXSTO:BETS_B   BETSSON AB SER. B
Ser inte så ljust ut just nu.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.