Linus3230

Bewi - Uppsida kring hörnet

Lång
OSL:BEWI   BEWI ASA
Bewi - Ser mycket fint ut för en uppsving.

Vi har en fin stödzon kring 53-55 SEK och håller denna så ser jag uppsdia till cirka 68 SEK
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.