RobinI

Bico 20% nedsida

Kort
OMXSTO:BICO   BICO GROUP AB
Förväntar mig vidare nedgång för att fylla gapet. Svaghet i rapporter och en starkt nedåtgående trend. Förväntar mig en liten rekyl upp innan dess.
Mot 51kr med 20% nedsida
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.