OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Bilia aktien ser attraktiv ut enligt dessa punkter.
1. Aktien ser ut att ha rört sig enligt elliott wave och har precis avslutat rekylfas (4) och konsoliderar nu för att påbörja impulsvåg 5.
2. Rekylfas 4 avlutades och konsoliderar precis vid fib nivån 0.618 vilket är en stark fib nivå. Nu vill vi se att impulsvåg 5 börjar, t:ex börja trenda upp med högre bottnar.
3. RSI och MACD ser ut att ha bottnat och börjar klättra uppåt, vilket är positivt.

Håll koll på att aktien kan falla under stödnivån 0.618 och då är aktien bear och kan falla nedåt.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.