OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Bilia aktien ser attraktiv ut enligt dessa punkter.
1. Aktien ser ut att ha rört sig enligt elliott wave och har precis avslutat rekylfas (4) och konsoliderar nu för att påbörja impulsvåg 5.
2. Rekylfas 4 avlutades och konsoliderar precis vid fib nivån 0.618 vilket är en stark fib nivå. Nu vill vi se att impulsvåg 5 börjar, t:ex börja trenda upp med högre bottnar.
3. RSI och MACD ser ut att ha bottnat och börjar klättra uppåt, vilket är positivt.

Håll koll på att aktien kan falla under stödnivån 0.618 och då är aktien bear och kan falla nedåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.