jan9011

Bilia

Kort
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:BILI_A   BILIA AB SER. A
Bilia ligger i fallande kanal och jag tittar efter återtest av gul linje för att blanka den ner mot nedre botten linje. 75:- kan se intressant ut? Lägger larm där.
Kommentera: Lägger kurslarm på 83:- få se hur det ser ut där.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.