jan9011

BIM Object

Lång
OMXSTO:BIM   BIMOBJECT AB
Få se om det kan bli en EW 1-2-3-4-5 på denna

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.