OMXSTO:BIOT   BIOTAGE AB
Med lite tur nu vänder börsen och biotage tar avstånd i MA50 och svingar upp
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.