Det är ser ut som en aktie som är i en konsolidering och när som helst så kommer jag bryta ut åt något håll det som är viktigt här att hålla koll på volymen vad som händer när de bryter upp förhoppningsvis så är en väldigt stark oavsett rörelse och visar framtida riktning framtida riktning

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.