BNC:BLX   BraveNewCoin Liquid Index for Bitcoin
antar att btc kommer inleda bear marknaden med tanke på cykel analysen, negativ divergenser samt våg 5 kan vara avkortad så allt tyder på att btc toppat redan. bara om inget konstig händer allmänt med marknaden typ melt up or tech bubbla

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.