BNGO bryter negativ trend och återtest på trendtaket kan innebära möjlig vidare uppgång.
Både MACD & RSI har positiv divergens.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.