OMXSTO:BOL   BOLIDEN AB
boliden upp och täcka gap(255-260kr) , och testa senaste topp på 280:-?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.