Skagenrora

Kort Boliden på motstånd

Kort
OMXSTO:BOL   BOLIDEN AB
Boliden har nu, utan kända nyheter, spikat upp till en nivå där köpare och säljare tidigare har bråkat om priset, alltså en viktig motståndsnivå. Även men ABCD enligt pilarna kan vi ana att priset ska vända någonstans här i krokarna. Med en relativt tight stopp och target strax innan stödet nedanför får vi en mycket attraktiv R/R på 5. Är man försiktig kan man invänta dagens stängning för att se att priset faktiskt vänder ner ordentligt och fortfarande få en bra R/R i sin trade.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.